John Blonk - Technisch Manager

Ik ben geboren in Den Haag en eind 2022 gevraagd om deel te gaan uitmaken van deze geweldige stichting.
Samen met nog een aantal andere mensen zijn wij begin 2023 gestart om met dit “nieuwe bloed” de stichting
na de Covid-periode weer nieuw leven in te blazen.
Inmiddels kunnen wij met trots terugkijken op hetgeen er in de afgelopen periode gedaan en bereikt is!
Na in eerste instantie buiten het bestuur de technische zaken begeleid te hebben, ben ik sinds eind april 2024 als Technisch Manager
toegetreden tot het bestuur en zal, samen met de andere bestuursleden, alle hulp/klus-aanvragen beoordelen en advies uitbrengen.