Klushulp bij projecten

Wij bieden gratis hulp aan dierenwelzijnsorganisaties klein of groot waar vaak de financiële middelen en vrijwilligers ontbreken voor onderhoud en het verbeteren van opvanglocaties. Wij doen dit met een gemotiveerde groep veteranen voorzien van een goede dosis werklust, klusvaardigheden en vakkennis opgedaan in en na de diensttijd.

Structurele hulp van een veteraan bij onderhoud

Waar gewenst gaan wij opzoek naar een veteraan in de buurt van de geholpen organisatie en kijken wij of er de mogelijkheid bestaat om een veteraan te koppelen. Deze zal dan als vrijwilliger van de betreffende dierenwelzijnsorganisatie zorgen voor hulp bij het onderhoud van de locatie. Dit kan bijvoorbeeld ook een veteraan zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt die op deze manier een zinvolle en mooie bijdrage aan het dierenwelzijn levert. Zo snijdt het mes aan 2 kanten!

Noodhulp bij rampen en opruimwerkzaamheden

In de toekomst willen wij ook beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden na rampen waarbij het dierenwelzijn in het gedrang komt. Maar je kunt ook denken aan het assisteren bij een schoonmaakactie zoals in de Biesbos waar na de hoge waterstand veel plastic in de struiken is achtergebleven welke zeer nadelige gevolgen heeft voor de flora en fauna.